National Hotline:020-84291718
Guangzhou Yalong Stainless Steel Co.,Ltd.
Address: Haizhu District of Guangzhou City, South Island Road, No. 743, No. 745
Tel: (020) 84291718  8429173  884041718
Fax: (020) 34075198
Phone:  13602765087  13662381788
E-mail:  sales@gzyl.c
Kenfor cloud86 Lighting86 job86 trade86 wanggou86